نحوه استفاده صحیح از موتور توبولار کرکره برقی

موتور های توبولار کرکره برقی برای کاربرد هایی طراحی شده هستند مانند درب اتوماتیک های سبک وکم تردد. اگر نیاز دارید این موتورها بدون مشکل کار کنند، باید به نگهداری از آنهااهمیت داده و نیز در بکارگیری از روش های صحیح استفاده کنید.

موتور توبولار کرکره برقی

موتور توبولار ها برای بکارگیری همیشگی ساخته نشده اند و معمولاً پس از مدت زمان مشخصی از کار کرد داغ شده و نیاز به استراحت و خنک شدن دارند. بهتر است برای مکانهایی که ارتفاع آنها بالای چهار متر است، کرکره برقی را پس از بازو بسته کردن تا 15min حرکت ندهید بخاطر اینکه در این حالت ممکن است موتور داغ کرده و تا خنک شدن دوباره حرکت نکند.

برای ادامۀ آموزش کلیک کنید…

Advertisements